Bra att veta om gravsättning i annat land

Det kan bli ett antal turer i byråkratins kvarnar när man vill föra hem en avliden till den sista vilan i hemlandet. Här är några saker du bör känna till:

  1. Transport av en avliden utomlands kräver dubbla kistor. Kroppen måste placeras i en hermetiskt tillsluten zinkkista, som inte kan läcka fukt eller eventuell smitta. Zinkkistan, som innehåller ett absorberande material, läggs sedan i en kista av trä.

  2. Begravningsavgiften täcker inte begravning utomlands.

  3. När man ska transportera en kista utomlands måste det alltid finnas en formell mottagare av kistan när den anländer. Du måste ange namn och personnummer tillsammans med ett telefonnummer. Mottagaren måste kunna identifiera sig när hon eller han ska hämta ut kistan.

  4. Att planera och administrera en utlandstransport kan ta upp till en vecka, då många intyg ska tas fram och i vissa fall översättas.

  5. Vi på Janaza hjälper er med alla förberedelser och kontakten med ambassader och flygbolag.

Checklista för begravning i annat land

  1. Se till att läkaren omedelbart faxat in dödsbeviset till Skatteverket och begär ut dödsorsaksintyget i original från samma läkare.

  2. Kontakta begravningsbyrå för uppdraget. Inget arbete kan påbörjas innan ni anlitat en byrå officiellt. Ibland krävs även en viss summa i förskott innan arbete utförs och flyg bokas. Tillhandahåll begravningsbyrån de dokument som efterfrågas och förbered mottagaren på att ta emot kistan.

  3. Arbetet med att samordna transporter, bokningar och dokumenthantering tar normalt minst 3 dagar.

  4. Efter tillstånd från mottagarlandets ambassad, genomförs transporten till den flygplats ni önskar. Därefter tar den lokala byrån över, som ni även måste anlita.

Begravning utomlands kan medföra stora kostnader

Det är många som kontaktar oss för att få information om hur det går till när man vill begrava en avliden anhörig i sitt eget hemland. Men i sista änden är det få som faktiskt genomför det. Och den största anledningen till att man väljer att begrava den avlidne i Sverige är att det helt enkelt blir för dyrt.

I Sverige täcks delar av begravningen av begravningsavgiften som är en del av skatten. Men vid begravning utomlands får man stå för alla kostnader själv. Och det är ingen billig historia. Flygbolagen tar i regel betalt efter vikt, och då en dubbel kista med emballage blir tung, kan enbart flygtransporten hamna på upp till 20 000 kronor bara inom Europa. Längre transporter blir ännu dyrare.

Väl på plats i hemlandet får man också räkna med att betala transporter, ceremoni, gravsättning och gravplats.

Kontakta oss så berättar vi mer